location, location, map, marker, pin
ז'בוטינסקי 100, פתח-תקווה
phone2, phone, contact, telephone, support, call
03-9040440
דף הבית >> לנשמה >> נתונים על המסחר בקפה בעולם
מפת הקפה בעולם
(ירוק יצוא, צהוב יבוא)

להלן פירוט כמות הקפה הירוק שמיצאות המדינות השונות
(מספר אלפי שקי קפה של EU-27 ; 60Kg הכוונה לאיחוד האירופי)

  להלן פירוט כמויות הקפה הירוק שמפיקות מדינות הקפה בעולם 
(מספר אלפי שקי קפה של 60Kg)


להלן פירוט צריכת הקפה הירוק בעולם במדינות השונות
(מספר אלפי שקי קפה של EU-27 ; 60Kg הכוונה לאיחוד האירופי)

 
קפה הוא המוצר השני במסחר בעולם לאחר הנפט.
המסחר מתחלק למדינות המגדלות קפה, יצואניות קפה, ויבואניות קפה.